Het belang van Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is volgens verschillende experts hét HR-thema van 2018. Maar wat is duurzame inzetbaarheid nou precies en waarom is het zo belangrijk? Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) heeft de term ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gedefinieerd, deze definitie luidt als volgt:

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.”

Kortom, duurzame inzetbaarheid is het creëren van een omgeving waar medewerkers zo lang, gezond en gelukkig mogelijk kunnen werken. Organisaties die het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers hoog op hun agenda hebben staan profiteren hier vaak direct van. Gelukkige medewerkers zijn minder vaak ziek en hebben een hogere productiviteit. Dit heeft als gevolg dat men langer door kan werken, het zij bij hun huidige werkgever of elders.

Zowel werknemers als -gevers hebben een belangrijke rol in de weg naar duurzame inzetbaarheid. De werkgever dient hier vooral een faciliterende rol te spelen en de medewerker de mogelijkheden en voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid bieden. Maar de rol van de medewerker zelf is minstens zo belangrijk. Als alle mogelijkheden en voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid daar zijn, maar de medewerker niet over de juiste attitude of motivatie beschikt, dan houdt het op.

Duurzame inzetbaarheid is op te delen in drie onderdelen, te weten: Mentaal, fysiek en persoonlijke ontwikkeling.

  • Mentale gezondheid: Dat mentale gezondheid belangrijk is blijkt wel uit het feit dat 1 op de 7 medewerkers (14 procent) burn-out klachten ervaart. 36 procent van al het ziekteverzuim is direct te relateren aan werkstress, het mag dan ook geen verrassing zijn dat werken aan de mentale gezondheid van personeel direct resultaat oplevert. Zowel voor de medewerker als werkgever.
  • Fysieke gezondheid: Een goede fysieke gezondheid is een belangrijke voorwaarde om langer door te kunnen werken. Het duurzaam omgaan met de fysieke gezondheid is niet alleen belangrijk bij fysiek intensievere beroepen zoals in de bouw of industrie. Ook kenniswerkers kunnen everminderde en fysieke gezondheid ervaren door bijvoorbeeld te weinig beweging of te lang in een bepaalde houding te zitten.
  • Persoonlijke ontwikkeling: Een medewerker moet de mogelijkheid hebben zich constant te kunnen ontwikkelen en uitgedaagd te worden; anders zoekt hij de uitdaging wellicht elders. Het is belangrijk om de behoefte voor ontwikkeling en uitdaging van iedere werknemer te monitoren en hierover in gesprek te blijven. Een talentvolle medewerker die langere tijd aangeeft toe te zijn aan een nieuwe stap maar niet gehoord wordt, vertrekt uiteindelijk.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Neem eens contact op met één van onze adviseurs of kom langs voor een kop koffie. Tot snel!

Leave a Reply