Het gebruik van blockchain in HR

Er wordt enorm veel gesproken en geschreven over het fenomeen blockchain. U kent het wellicht als de drijvende technologie achter de evenveel besproken cryptovaluta zoals de Bitcoin. Maar naast digitale valuta kan blockchain in veel andere domeinen worden toegepast. In sommige sectoren, zoals de financiële wereld, wordt er al gebruik gemaakt van blockchain. Maar het heeft potentie om vrijwel alle bedrijfstakken te beïnvloeden, zo ook HR. Allereerst wordt in dit artikel kort uitgelegd wat het precies inhoudt, zodat de rest van dit artikel begrijpelijk is voor iedereen. Vervolgens worden er enkele voorbeelden gegeven zodat het voor u meer betekenis krijgt.

Wat is blockchain?

Blockchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld bankoverschrijvingen zijn, maar kan ook eigendomsaktes, arbeidscontracten of persoonlijke berichten. Het unieke aspect aan de blockchain-technologie is dat het werkt zonder centrale autoriteit. Hierdoor is het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk door één centraal punt aan te vallen, zoals wel het geval is bij traditionele databases. Hierdoor heeft blockchain veel potentie voor sectoren die werken met veel (persoonlijke) gegevens, zoals banken maar ook HR. Hieronder worden enkele toepassingen van blockchain in de HR opgesomd, om een beeld te schetsen van de potentiële impact die blockchain op HR heeft.

1). CV-authenticatie

Dankzij de blockchain-technologie wordt het mogelijk om een authenticatie database van medewerkers te creëren waarin hun data, zoals werkervaring en opleiding, in staan opgeslagen. Doordat deze enkel aangepast kan worden met goedkeuring van alle partijen (oud werkgevers, de medewerker zelf, etc.) is het vrijwel niet mogelijk om hiermee te frauderen. Een dergelijke database gecombineerd met de opkomst van steeds sterkere kunstmatig intelligente systemen geven recruiters zeer krachtige tools om de beste match voor werkgevers en -nemers te maken.

2). Betere bescherming tegen cybercrime

HR heeft te maken met een grote hoeveelheid aan gevoelige en persoonlijke data van haar werknemers. Blockchain-technologie zorgt ervoor dat deze data beter beveiligd is tegen onwelwillende van buitenaf. Een smart contract wordt namelijk beveiligd door de beste cryptografie die momenteel beschikbaar is, hierdoor is het vrijwel onmogelijk om deze te hacken. Daarnaast is het vrijwel niet langer mogelijk om informatie te verliezen, omdat ieder lid van de blockchain een kopie bezit.

3). Contracten optstellen

Eén van de aspecten van HR is het opstellen, distribueren en bewaken van arbeidscontracten. Een ‘smart contract’ (slim contract) is een volledig geprogrammeerd contract waarbij de afspraken in computercode staan vastgelegd op de blockchain. De in het smartcontract vastgelegde afspraken zijn altijd in te zien, maar kunnen onmogelijk worden aangepast zonder toestemming van iedereen in de blockchain. Andere voordelen zijn dat het contract vrijwel niet kwijt kan raken (ieder lid van de blockchain bezit een kopie) en doordat een smart contract automatisch opgesteld kan worden bespaard het enorm veel kosten.

Meer lezen over de toepassing van blockchain in HR? Lees hier een uitgebreid rapport van Pwc over dit onderwerp. Wat denkt u? Is de HR wereld er klaar voor?

Leave a Reply