Het groeiende belang van softskills

Softskills, of ‘zacht vaardigheden’, zijn de tegenhanger van hardskills (harde vaardigheden, of feitelijke kennis). Onder softskills worden persoonlijke, emotionele en sociale vaardigheden verstaan, denk hierbij aan presenteren, overtuigen en onderhandelen. Softskills zijn vooral belangrijk in sectoren waar interpersoonlijke interactie een rol speelt zoals de zakelijke dienstverlening, horeca maar ook human resource. Hardskills spelen een grotere rol in sectoren waarbij technische kennis belangrijker is, zoals industrie of de bouw. Dat softskills belangrijk zijn, blijkt wel uit het feit dat 77 procent van de werkgevers ze even hoog in het vaandel heeft staan dan hardskills.

Uit een recent onderzoek van LinkedIn onder 291 HR-managers is gebleken dat 59 procent moeite heeft met het vinden van kandidaten die over de juiste softskills beschikken. Op basis van alle LinkedIn leden die tussen 2014 en 2015 hun functie op hun profielpagina hebben aangepast heeft LinkedIn een lijst opgesteld met de 10 meest gevraagde softskills, deze lijst is hieronder te zien.

  1. Communicatieve vaardigheden
  2. Organisatorische vaardigheden
  3. Teamspeler
  4. Punctueel
  5. Kritisch denkvermogen
  6. Sociale vaardigheden
  7. Creativiteit
  8. Interpersoonlijke communicatie
  9. Aanpassingsvermogen
  10. Vriendelijke persoonlijkheid

Volgens onderzoek zijn softskills in 2030 belangrijker dan hardskills en feitelijke kennis. En dat is logisch. Softskills zijn nu al veel belangrijker dan dat ze enkele tientallen jaren geleden waren. Toen waren de meeste banen routine en bevatte een specifiek takenpakket. Maar vandaag de dag, in onze globale, kenniseconomie zijn softskills zoals team-building en onderhandelen vitaal voor veel organisaties.

Het aantonen dat u in het bezit bent van bepaalde softskills kan lastig zijn. In tegenstelling tot hardskills is het moeilijker om te ‘bewijzen’ dat u beschikt over aanpassingsvermogen of dat u creatief bent. Enkele tips die het tijdens een sollicitatieproces gemakkelijker maken om uw softskills te tonen:

1) Omschrijf nevenactiviteiten en vorige banen
Uit uw nevenactiviteiten en vorige banen kunnen veel softskill naar voren komen. Bent u bijvoorbeeld de voorzitter van een lokale kunstschildersvereniging? Dan kan de HR-manager hieruit bijvoorbeeld opmaken dat u zowel betrokken en creatief bent en wellicht over de nodige leiderschapsvaardigheden beschikt. Ook uw vorige banen zeggen veel over uw softskills.

2) Grijp uw kans als er wordt doorgevraagd
HR-managers vragen tijdens sollicitatiegesprekken vaak door om te bepalen of een kandidaat al dan niet over bepaalde softskills beschikt. Grijp deze kans aan, geef relevante voorbeelden waaruit blijkt dat u over de juiste softskills beschikt voor de functie.

3) Wees eerlijk over verbeterpunten
Als u bepaalde softskills niet of minder goed beheerst, wees hier dan openhartig over. Softskills zijn vaardigheden die je gedurende uw loopbaan ontwikkelt. Denk voor de sollicitatie na over welke vaardigheden u verder wilt ontwikkelen. Hieruit blijkt direct dat u over de softskill zelfreflectie beschikt.

Het leren of verbeteren van bepaalde softskills kan een tijdrovend en soms lastig proces zijn maar soms noodzakelijk als u zichzelf wilt blijven ontwikkelen. Gelukkig hoeft u dit niet alleen te doen, neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden van coaching en ontwikkeling te bespreken!

Leave a Reply