Werken vanuit natuurlijke kracht!

Inzicht in natuurlijke en ontwikkelbare competenties

Persoonlijkheidstests

Naast het Development Compass maakt The College Development Centre gebruik van een verscheidenheid aan persoonlijkheidstests. Deze tests kunnen o.a. worden ingezet bij: werving en selectie, coaching, outplacement en teambuilding trajecten. Ze brengen verschillende persoonlijkheidsaspecten van de kandidaat in kaart. Bij enkele persoonlijkheidstests is het mogelijk om 360 graden feedback toe te voegen. Dit houdt in dat de kandidaat feedback ontvangt van zowel collega’s als leidinggevenden. Dit resulteert in een uitgebreider rapport en wordt de persoonlijkheid van de kandidaat nog beter in kaart gebracht.

Gecertificeerde medewerkers met een afgeronde, universitaire psychologie opleiding begeleiden de assessments. Hieronder worden enkele persoonlijkheidstests die The College Development Centre aanbiedt toegelicht.

Communicatiestijlen

De manier waarop iemand communiceert zegt veel over de persoon. Maar hoe wij werkelijk communiceren en dénken dat wij communiceren zijn twee verschillende werelden. Bij The College Development Centre kunt u terecht voor het meten van communicatiestijlen van uzelf, of uw medewerkers.

OP5 Persoonlijkheidstest

De OP5 persoonlijkheidstest, ook wel het ‘Big Five-model’ genoemd, is een persoonlijkheidstest wat gebaseerd is op vijf factoren, of dimensies. Namelijk: Openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness en neuroticism. Deze vijf dimensies worden gemeten aan de hand van dertig persoonlijkheidstrekken die gezamenlijk de persoonlijkheid van de kandidaat in kaart brengen.

Managementgedrag

Om inzicht te verwerven in het gedrag van een manager kan gebruik gemaakt worden van een persoonlijkheidstest. Om het gedrag van een manager in kaart te brengen wordt de kandidaat telkens een tweetal stellingen voorgelegd, de manager dient de stelling te kiezen die het dichts bij zijn of haar kern ligt. Doordat de kandidaat moet kiezen zijn sociaal gewenste antwoorden minder. Deze vorm van persoonlijkheidstest is bij uitstek geschikt om voor selectievraagstukken in te zetten.

Octogram

Een zeer geschikte persoonlijkheidstest om gedragskenmerken en voorkeursstijlen van een kandidaat te meten is het octogram (‘octo’ is latijn voor ‘8’). Het model is gebaseerd op het Model van Concurrerende Waarden van Robert Quinn (Quinn wordt beschouwd als een autoriteit op het gebied van verandermanagement). Deze persoonlijkheidstest brengt in kaart welke methode van leidinggeven het beste aansluit bij de persoonlijkheid van de kandidaat.

Organisatiecultuur

De huidige en gewenste cultuur binnen uw organisatie kunnen sterk van elkaar verschillen. De gewenste cultuur heeft u vaak helder voor ogen, maar komt deze overeen met de heersende cultuur? Om de heersende organisatiecultuur in kaart te brengen, kan gekozen worden om de perceptie van uw medewerkers betreffende de cultuur binnen uw organisatie te meten. Daarnaast wordt de voorkeur van uw medewerkers omtrent een bepaalde organisatiecultuur inzichtelijk gemaakt.

Temperament Index

Om inzicht te verwerven in de persoonlijkheid van uw medewerkers kunt u kiezen om de Temperament Index in te zetten. De Temperament Index is The College Development Centre’s versie van de befaamde MBTI en deze meet vijf dichotomieën, namelijk:

  • Extraversie/introversie;
  • Waarneming/intuïtief;
  • Rationeel/gevoel;
  • Methodisch/flexibel;
  • Balans/onbalans.

Vragenlijst Werkstress

Om tijdig stress op de werkvloer en de mogelijk hierop volgende burn-outs te voorkomen kan de vragenlijst werkstress toegepast worden. Door het invullen van de Vragenlijst Werkstress, die verscheidene werkgerelateerde aspecten meet, wordt duidelijk wanneer uw werknemers stress ervaren. Wanneer deze momenten inzichtelijk zijn gemaakt, kunt u, eventueel in samenwerking met ons, werken om deze stresspunten weg te nemen.

Beroepen interessetest

The College Development Centre biedt twee beroepsinteressetests, aan de hand van deze tests kan de kandidaat inzicht krijgen in de beroepen die aansluiten bij zijn of haar persoonlijke interesses. De eerste beroepsinteressetest meet 14 beroepsinteresses op hbo- en wo-niveau en de tweede beroepsinteressetest meet 25 beroepsinteresses op ibo- en mbo-niveau.

Rolactiviteitentest

Wanneer één van uw medewerkers moeite heeft met het voor zichzelf helder krijgen wat hij of zij nou écht leuk vindt, dan kan de rolactiviteitentest uitkomst bieden. Aan de hand van deze test krijgen u en uw medewerker inzicht in de beroepsactiviteiten die hij of zij leuk vinden, of leuk lijken.

Loopbaanwaarden

Aan de hand van 17 loopbaanwaarden wordt in kaart gebracht welke waarden uw medewerker(s) nastreven tijdens zijn of haar loopbaan. Mede aan de hand van deze waarden kunt u bepalen of de medewerker op de juiste plek zit.  

Voor advies op maat kunt u altijd geheel vrijblijvend contact op nemen met één van onze consultants.

NEEM CONTACT OP