Tekort aan gekwalificeerd personeel

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ondervinden ondernemers steeds minder vaak belemmeringen voor hun bedrijfsvoering. Eén van de belemmeringen die echter in toenemende mate voor komt, is het tekort aan geschikte arbeidskrachten. Sinds 2009 was het aantal ondernemers dat aangaf dat het tekort aan gekwalificeerd personeel voor belemmeringen zorgde niet zo hoog als nu (7 procent). In bepaalde sectoren, zoals Informatie en Communicatie is dit maar liefst 17 procent. Daarnaast valt deze ontwikkeling samen met een oplopend aantal vacatures. Halverwege 2016 staan er 155.000 vacatures open. Ook hier geldt dat het percentage openstaande vacatures in de sector Informatie en Communicatie ruim twee keer zo hoog is dan in andere sectoren.

Hoe kunt u hierop inspelen?
Grote kans dat uw organisatie te kampen heeft met het hierboven omschreven probleem. Het vinden van geschikte kandidaten is een enorme opgave, vooral wanneer er verder gekeken dient te worden dan enkel leeftijd en ervaring. De juiste kandidaat moet namelijk ook nog eens beschikken over de juiste competenties die nodig zijn om de functie optimaal uit te voeren. Gelukkig staat u er niet alleen voor, wij van The College Healthcare zijn uw partner in human resource management! Door onze kennis van de markt en jarenlange ervaring zijn wij in staat om de beste kandidaat voor u te selecteren.

Hoe weten wij dat kandidaten geschikt zijn?
Wij maken gebruiken van een aantal unieke assessments. Deze assessments geven u een beter inzicht in de kandidaten en of ze daadwerkelijk geschikt zijn voor de functie waarop ze solliciteren. Daarnaast bieden wij u hetOdin Development Compass aan, een tool om op een gevalideerde en betrouwbare manier talent, ontwikkelbaar talent en aangeleerde competenties inzichtelijk te maken. Hierdoor is het mogelijk om de volledige potentie van uw personeel te benutten.

Neem contact met ons op!
Heeft u te maken met een tekort aan geschikte arbeidskrachten of zoekt u een manier om uw huidige personeel door te laten ontwikkelen? Neem vrijblijvend contact op met onze experts, dan gaan wij samen bepalen wat de te volgen route is naar de gewenste situatie.

Leave a Reply