Development Compass

Fundamenteel inzicht in menselijk gedrag en de onbewuste aansturing.

Wat is het Odin Development Compass?

Het Odin Development Compass maakt op een gevalideerde en betrouwbare manier natuurlijk talent, ontwikkelbaar talent en aangeleerde competenties (kwetsbare kracht) inzichtelijk. Het Odin Development Compass (ODC®) creëert daarnaast met behulp van beelden inzicht in het bewuste en onbewuste handelen van uw medewerkers, uw teams of zelfs uw organisatie.

Wat het Odin Development Compass (ODC) uniek maakt, is de gevalideerde meting van de onbewuste drijfveren.

Het is algemeen aanvaard dat we als mens in hoge mate gedreven worden door ons onbewuste, het ‘gedeelte van de ijsberg onder het wateroppervlak’. Tot voor kort was het onmogelijk om deze bepalende factoren mee te nemen in assessments. Daar is met deze ODC verandering in gekomen: door de unieke samenstelling van de meting en het gebruik van archetypische beelden, geeft dit instrument inzicht op drie niveaus: natuurlijke kracht, natuurlijk potentieel en kwetsbare kracht.

De succesfactor berust op het unieke karakter van de ODC, die het mogelijk maakt om onbewuste drijfveren in beeld te brengen. Daarmee is de ODC de enige assessmenttool die de natuurlijke kracht van iemand gefundeerd aantoont. Aan de basis van de ODC ligt het gedachtegoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung.

De ODC-meting geeft mensen zeer specifieke handvatten om succesvolle authenticiteit te ontwikkelen in werk en privé. HR-managers, adviseurs en coaches kunnen met behulp van de ODC-tools direct steekhoudend en doelgericht handelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling en teamontwikkeling.

Gevalideerd, betrouwbaar, online en snel De gevalideerde ODC®-meting meet met hoge betrouwbaarheid onder andere natuurlijk talent enpotentieel. Het kan online worden ingevuld in slechts 15 minuten. Het ODC® is beschikbaar in het Nederlands, Engels en binnenkort in het Duits.

Erg bijzonder dat binnen 20 minuten mijn natuurlijke drijfveren en ontwikkelpunten zichtbaar waren. Een concreet assessment. Voor mij echt een verrijking!

Lianne Booijink